Sign in to follow this  
Malma

Regulamin Moderatora

Recommended Posts

REGULAMIN MODERATORA


 1. Zasady Ogólne
1.1 Moderator to osoba, która posiada dodatkowe uprawnienia niż użytkownik.
1.2 Moderator może zamykać/otwierać/usuwać/przenosić posty innych użytkowników.
1.3 Moderator jest wybierany poprzez rekrutację. Najważniejszy głos ma Administracja.
1.4 Moderator nie może posiadać ostrzeżeń na forum.
1.5 Moderator musi znać regulamin a także pilnować aby inni użytkownicy go przestrzegali.
1.6 W przypadku dostania ostrzeżenia, moderator ma 48h na jego odpracowanie inaczej zostanie zdegradowany ze stanowiska.
1.7 Moderator ma obowiązek świecić przykładem przestrzegania regulaminu oraz poprawną polszczyzną. 
1.8 Moderator musi wykazywać się zaangażowaniem w życie całej sieci.
 

2. Prawa Moderatora 
2.1 Moderator ma prawo do edycji postów, które w jakikolwiek sposób łamią regulamin forum.
2.2 Temat należy zamknąć po 7 dniach od ustania aktywności wyjątkiem stanowią tematy przywitań/pożegnań (4 dni) a także tematy, które łamią regulamin są zbyt wulgarne/odbiegają od tematu. W przypadku tematów offtopic zamykane są 14 dni po ustaniu aktywności.
2.3 Moderator ma obowiązek usuwać tematy reklam innych stron internetowych/nawołujące do nienawiści/obrażające innego gracza.
2.4 Moderator ma prawo przenieść temat innego użytkownika jeśli znajduję się w nieodpowiednim dziale. 
2.5 Moderator ma całkowity zakaz edytowania postów Administracji - może poinformować o ewentualnych błędach.
2.6 Moderator może pisać kolorem zielonym całe zdania. Zabrania mu się stosować koloru czerwonego, który jest przypisany do Administracji. Wyjątkiem stanowi podkreślenie słowa.
2.7 Moderator ma prawo nadać ostrzeżenie użytkownikowi, który złamał punkt regulaminu. Maksymalnie 3 ostrzeżenia a także podać powód.
2.8 Moderator ma obowiązek pomagać innym użytkownikom a także dbać o dobre imię sieci. Musi je prezentować w sposób godny. Ma być również przykładem dla innych w zachowaniu jak i pisaniu postów. Również musi reagować na nadmierne przekleństwa oraz  brak kultury innych użytkowników także na CzatBoxie.
2.9 Moderator w żadnym wypadku nie może faworyzować innych użytkowników a także grozić/prowokować/wyzywać jak i wywyższać się swoim stanowiskiem.
2.10 Moderator nie ma prawa zamykać tematów jak mu się podoba tylko zgodnie z ustalonymi zasadami.
2.11 Moderator nie ma prawa otwierać tematu zamkniętego przez innego moderatora. Ewentualnie zaistniałą sytuację można zgłosić do Administracji.
2.12 Moderator ma obowiązek zgłaszać wszelkie uwagi odnośnie innego moderatora Administracji. W żadnym przypadku załatwiać to osobiście. 
2.13 Moderator ma obowiązek ostrzec użytkownika słownie zanim nada ostrzeżenie wyjątkiem stanowi staż osoby na forum/nadmierne złamanie podpunktów regulaminu/reklamy/szkodzenie sieci.
2.14 Moderator ma obowiązek rozwiązywać konflikty pokojowo a także odwiedzać często forum.
 

3. Postanowienie Końcowe
3.1 Nadużywanie swoich uprawnień moderatora wiąże się z karą - zdegradowanie w najgorszym i skrajnym przypadku zbanowanie.
3.2 Nieznajomość regulaminu bądź niewypełnianie należycie swoich obowiązków może zakończyć się usunięciem ze stanowiska Moderator.
3.3 Pracę moderatorów nadzoruję Administracja.
2.5 Powyższy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony (dodanie/edytowanie/usunięcie) jakiegoś podpunktu przez Administrację.
2.6 Regulamin został stworzony na potrzeby sieci ErrorHead zakazuję się jego kopiowanie/edytowanie a także udostępnianie na innych stronach internetowych.
2.7 Nieznajomość powyższego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this